Privacy Beleid

Privacy beleid

Sauna Project respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Sauna Project zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling.

Voor meer informatie kun je contact opnemen via info@saunaproject.nl

Bescherming Persoonsgegevens

Wanneer je iets bij ons bestelt, willen wij niet dat iemand er met jouw persoonsgegevens vandoor gaat. Daarom doen we er alles aan om jouw privé-gegevens ook echt privé te houden.

Sauna Project slaat je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database en wij geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden.
Om je bestelling zo goed mogelijk te verwerken, hebben we wel eerst jouw gegevens nodig.

Welke informatie hebben wij van jou nodig?

Voor- en achternaam
Om de bestelling te leveren aan de juiste persoon.

Betaalgegevens
Je betaalgegevens worden door middel van een beveiligde verbinding rechtstreeks naar de bank verstuurd.

IP-adres
Jouw ip-adres wordt bij het plaatsen van je bestelling opgeslagen om misbruik bij betaling te herkennen.

E-mailadres
Bij elke bestelling ontvang je van ons, zodra wij je bestelling ontvangen hebben, een bevestiging per e-mail.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sauna Project, verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Sauna Project verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

V verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Sauna Project neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sauna Project) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sauna Project bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • (Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn Belastingdienst –
 • Personalia > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn Belastingdienst
 • E-mailadres > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn Belastingdienst
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website van Sauna Project aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn Belastingdienst
 • Bankrekeningnummer enkel bij afname van een dienst of product bij Sauna Project > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn Belastingdienst

Reacties website

Wanneer je een reactie achterlaat op de website van Sauna Project dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd zijn op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achtergelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sauna Project verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sauna Project blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sauna Project gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sauna Project, gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sauna Project en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@saunaproject.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Sauna Project wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookiebeheer

Je kunt jouw browser instellen om standaard alle cookies te aanvaarden of te weigeren of om een waarschuwing op het beeldscherm te krijgen van de ontvangst van elke cookie en op dat moment beslissen om deze wel of niet op je harde schijf op te slaan. Daartoe adviseren we de sectie ‘Help’ van je browser om te weten hoe de huidige instelling veranderd kan worden. Eveneens kan je gereedschappen gebruiken voor het blokkeren van volg-cookies of “do not track”-cookies.

Eveneens, kun je op ieder moment je verleende toestemming voor het gebruik van Sauna Project cookies intrekken door je browser in te stellen zoals voorzien in het volgende punt:

Indien je Microsoft Internet Explorer gebruikt onder “Gereedschap”, kies voor “Internetopties” en ga naar “Privacy”.

Als je Firefox voor Mac gebruikt onder “Voorkeuren”, kies “Privacy”, ga naar “Cookies tonen” en voor Windows onder “Gereedschap”, kies “Opties”, ga naar “Privacy” en daarna “Een persoonlijke instelling te gebruiken voor de geschiedenis”.

Indien je Safari gebruikt onder “Voorkeuren”, kies “Privacy”.

Als je Google Chrome gebruikt onder “Gereedschap”, kies voor “Opties” (“Voorkeuren” in Mac), ga naar “Geavanceerd” en daarna “Instellingen Inhoud onder Privacy” en uiteindelijk “Cookies” aanvinken onder “Inhoud instellingen”.

Onverminderd het voorgaande, dien je er rekening mee te houden dat het uitzetten van cookies invloed kan hebben op de juiste werking van bepaalde delen van de website en van de app.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sauna Project neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het contactformulier of via info@saunaproject.nl

Reacties zijn afgesloten.